Når man som ny læge, har valgt at købe en ny lægepraksis, er der meget på spil for den fremtidige økonomi. Det er helt normalt som praktiserende læge, at købe sin egen praksis, og det er en drøm for mange ny uddannede praktiserende læger. Der er dog mange ting at skulle tage højde for i forbindelse med overtagelse af en lægepraksis, og det er meget vigtigt at man finder professionel hjælp til dette. Der er bestemte regler forbundet med en lægepraksis, og det kan blive både dyrt og tidskrævende, hvis man ikke overholder de regler der er omkring dette. Hvis man vil finde professionel hjælp til virksomhedsoverdragelse af en lægepraksis, skal man få fat i et advokatfirma som har specialiseret sig indenfor dette, og som arbejder med dette til hverdag.

En god virksomhedsoverdragelse kræver tid

Man kan ikke bare overdrage et firma fra den ene dag til den anden, der er et hav af kontrakter og papirer der skal udfyldes, og så skal man sikre sig at man gør dette helt rigtigt og mest hensigtsmæssigt i forhold til en selv. Hvis man skal have overdraget en virksomhed til sit eget navn, er det vigtigt at man sørger for nogle gode vilkår i de kommende år, hvis der skulle ske noget uventet eller andet som kan relateres til før man ejede virksomheden. Hvis man skal have overdraget sin virksomhed til en anden, er det til gengæld vigtigt at man får lavet en god aftale om betaling for virksomheden samt at man ikke skal stå til ansvar for senere udgifter i forbindelse med virksomhedes værdi. Når man enten skal af med et firma, eller overtage et firma, er det meget vigtigt at man allierer sig med en advokat, som kan hjælpe en til at lave nogle gode aftaler, og underskrevet de rigtige kontrakter.